Tribina "Što nam donosi Istanbulska konvencija?"

Hrvatski sabor ratificirao je Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji 13. travnja ove godine. No, zbog najavljenih novih konzervativnih udara u javnosti cilj tribine je rekapitulirati gradivo o postojećim praksama i preprekama suzbijanja kompleksa nasilja prema ženama, naglasiti kakve novitete i pozitivne pomake donosi ratifikacija u sadržajnom i zakonodavnom smislu te analizirati dosadašnje reakcije konzervativnih struja na Istanbulsku konvenciju i korištenje sadržajno praznog pojma „rodne ideologije“.

Na tribini sudjeluju:
Maja Mamula, psihologinja sa više od 20 godina iskustva u radu na području suzbijanja nasilja prema ženama i rodne ravnopravnosti. Aktivna je u okviru Ženske sobe te predaje na Hrvatskim studijima i na Centru za ženske studije.
Ivana Radačić, viša znanstvena suradnica na Institutu „Ivo Pilar“, docentica na Hrvatskim studijima, predavačica na Centru za ženske studije i jedna od vodećih stručnjakinja za ljudska prava. Prvenstveno se bavi ženskim pravima i pravima ranjivih skupina.
Ivana Živković, novinarka i aktivistkinja. Članica Feminističkog kolektiva fAKTIV i Platforme za reproduktivna prava žena. Možete je čitati na portalu Libela.org

Moderira: Tara Gudović

Kada? Utorak 15.5. / 18h
Gdje? Šesnaestica (Ozaljska 16)

Tribina je nastala kao završni rad unutar obrazovnog programa Centra za ženske studije 2017./2018. pod mentorstvom Maje Mamule.

Zadnja izmjena: 05-05-2018 @ 19:49