Tekstovi s ključnom riječi: intervju

Jelena Višnjić: Prostor u kojem će se čuti različiti ženski glasovi - to je BeFem skica budućnosti

Festival feminističke kulture i akcije BeFem održao se 11. i 12. 12. u Beogradu.

Vidjevši najavu za festival jako sam se razveselila pomislivši: Wow, novi srodan Voxu festival. The more, the merrier. A onda nisam mogla sebi doći kad mi je Taida Horozović (Pichwise, BiH) rekla da je ovo već druga godina BeFema. Kako nisam čula za BeFem? Zar smo uistinu TAKO loše umrežene? Potom sam se sjetila pokušaja od prije par godina na Rdečim zorama gdje je dogovor srodnih inicijativa bio da ćemo napraviti zajednički sajt, ali nikad nismo došli do toga. Čak ni mailing lista nije funkcionirala na duže staze. Vođena tim mislima zamolila sam organizatoricu BeFema, Jelenu Višnjić da mi približi BeFem i odgovori na par pitanja.


Koja su tvoja razmišljanja o našoj umreženosti i kako je BeFem nastao unutar te mreže i konteksta?


Pre svega, mislim da smo umrežene kada i onoliko koliko odlučimo da budemo i u odnosu na to koje politike djelimo. Živimo u društvima koja su duboko tradicionalna i konzervativna i ako se danas čini da su nam sva prava dostupna (i neupitna) sistem nam iznova pokazuje svu krhkost osvojenih teritorija i regenerativni kapacitet patrijarhata.

U slučaju naših država to je direktna posledica nacionalizma, ratova i narastajućeg uticaja crkve. To je ono što delimo, ali ne postoji koncept univerzalnog regionalnog ženskog iskustva, ne postoji ni jedinstvena politika i zato vjerujem u budućnost različitih feminističkih saveza i strateteških partnerstava u odnosu na željene intervencije u kontekstu. Mislim da je zato važno da pratimo jedne druge, barem to danas nije teško. Djelovanje koje jeste stalno preispitivanje i promišljanje realnosti je jedan od osnovnih postulata feminističke teorije i politike i to je jedan od zadataka i BeFema.

Subscribe to this RSS feed