Mreža kulturnih rodnih praksi JI Europe (2015., 2016.)

K-zona je nositelj projekta Mreža kulturnih rodnih praksi JI Europe koji je razvijen kao platforma koja predstavlja mrežu organizacija koje se bave kulturnim rodnim praksama kroz medijske, festivalske i produkcijske programe, a koja za cilj ima osnaživanje regionalne rodno osviještene kulturne i civilne scene putem razmjene programa, znanja i iskustva te kreiranjem novih programskih sadržaja.

Mreža okuplja 14 udruga iz 5 zemalja: iz Slovenije – Mesto žensk, Sektor Ž, Rdeče Zore, iz Hrvatske – Vox Feminae, Domino, Libela, CroL, House of Flamingo, Živa muzika, iz BiH – Fondacija CURE, iz Srbije – BeFem, Femix i Centar za devojke, iz Makedonije – Tiiiit! Inc. Projekt financira zaklada Kultura nova i Grad Zagreb.

 

Aktivnosti ove suradničke prakse doprinose razvoju otklona od dominantnih, konzumerističkih, a ujedno i patrijarhalnih vrijednosti umjetničkog djelovanja, te promoviraju angažiranu umjetnost, koja osim svoje estetske vrijednosti nudi mogućnost promišljanja rodnih normi i širokog spektra ograničenja koja stereotipi mogu nametnuti. Mreža ima zadaću doprinositi neutralizaciji rodnih stereotipa u kulturnoj produkciji i društvu općenito, te ponuditi primjer pozitivne prakse koji se može koristiti kao model za redefiniranje rodnih aspekata kulturnih politika i primjer uspješne suradnje kojom će se povećati mobilnost, vidljivost i razmjena ideja.

Mobilnosti, umrežavanja i razmjena znanja i iskustava umjetnica, aktivistkinja, teoretičarki u realnom i cyber prostoru, kao i jačanje povezanosti regionalnih rodno prefiksiranih kulturnih aktera i otvaranje kanala suradnje sa inter(trans)nacionalnim rodno prefiksiranim umjetničkim grupama i inicijativama je jedan od ciljeva Platforme. Uspostavljanje suradnje s domaćim, regionalnim i inozemnim umjetničkim pojedincima, skupinama i institucijama povećat će značenje platforme u regiji i Europi te omogućiti članicama mreže, te umjetnicama, kustosicama, producentima s kojima članice mreže surađuju, veću mobilnost i kvalitetniju suradnju te proširenje i unaprjeđenje njihova djelovanje. Na ovaj način direktno će se ojačati utjecaj i doseg umjetničke platforme za razmjenu programa u koji će biti uključene sve članice mreže.

Povećanje vidljivosti i društvenog utjecaja rodno osviještenih kulturnih, umjetničkih, teorijskih i aktivističkih praksi u javnom (lokalnom, regionalnom, internacionalnom) prostoru je još jedan od ciljeva platforme. Olakšati ulazak mladih žena na kulturno umjetničku scenu, povećati njihov broj i prisutnost kao i raznolikost uloga i aktivnosti unutar kulturne scene. To podrazumijeva omogućenje uvjeta za ostvarenje potencijala mladih žena u kulturnoj, umjetničkoj i društvenoj sferi i otvara edukacijsko polje na kojem će se odvijati dugoročna programska suradnja organizacija u regiji Jugoistočne Europe.

Osiguranje prisutnosti rodno prefiksiranih debata u javnosti putem zagovaračkih aktivnosti prilagođenim nacionalnom kontekstu. Članice mreže sudjelovat će koordinirano na području JI Europe, što je dugoročno jedna od najbitnijih aktivnosti suradnje uključenih organizacija.

Više informacija o Mreži i aktualnim događajima možete pronaći na službenom webu.

 

Zadnja izmjena: 19-01-2017 @ 17:07