HUHIV

HUHIV je nevladina, nepolitička, neprofitna udruga koja se bavi prevencijom, edukacijom i pomoći oboljelima od HIV-infekcije i AIDS-a i virusnog hepatitisa. Udruga pomaže osobama koje žive s HIV-om ili hepatitisom u rješavanju problema vezanih za medicinsku, socijalnu skrb, pravnu pomoć.

Subscribe to this RSS feed