Eko-Zadar

 

 

Udruga „Eko – Zadar“ osnovana je na dan prije Dana planete Zemlje 1999. od strane grupe entuzijasta s ciljem promicanja ekološke poljoprivrede. Izabrana metodologija je edukacija svih dijelova društva (javni, poslovni i civilni sektor) kroz ekološku proizvodnju hrane kao jedini način održive poljoprivrede koja koristi ljudskom zdravlju kao i okolišu; tlu i vodama.

Uvođenjem „Zelenog telefona“ u organizaciju je stigao velik broj mladih i ekološki osviještenih aktivista koji su naglasak stavili na zaštitu okoliša. Tijekom 2003. godine naziv udruge je prilagođen i postala je Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane i zaštite okoliša. Rade na podizanju ekološke svijesti te na edukaciji građana. Za njima je niz sajmova, uspješno provedenih aktivističkih projekata i edukativnih programa. Dio projekata orijentiran je i na energetsku efikasnost i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije. 2013. proširuju i dopunjuju naziv udruge u Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“. Članovi su Mreže Zelenih telefona Hrvatske i Zelenog foruma.

Kontakt:

Adresa: Špire Brusine 12, Zadar
Telefon: 023 300 119, 023 300 120; fax: 023 300 119; mob: 097 711 65 44
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: http://ekozadar.hr/

Društvene mreže:

 

 

Kroz aktivnosti usmjerene na promicanje obnovljivih izvora energije, krljučni je projekt udruge Eko-Zadar CB-GREEN. Njegov je cilj zaštititi i očuvati okoliš te potaknuti uporabu održivih izvora energije u Zadarskoj županiji i Hercegovačko-neretvanskom kantonu kroz zajedničke aktivnosti i kampanje podizanja svijesti javnosti o energetskoj učinkovitosti i uporabi sustava koji koriste obnovljive izvore energije u javnom sektoru.

Ciljevi provedbe projekta PINS bili su podizanje i razvijanje kapaciteta organizacija civilnog društva, znanstvenih institucija, medija, lokalne i područne samouprave i državne administracije na lokalnoj i područnoj razini za borbu protiv korupcije u sektoru sigurnosti i općem upravljanju javnom imovinom posredstvom povećanja transparentnosti, pristupa informacijama i sudjelovanja/nadgledanja građana u odnosu na javnu nabavu i konverziju imovine sigurnosnog sektora na lokalnoj razini

Ciljevi projekta B-Hive bili su osnažiti ulogu organizacija civilnog društva (OCD-a) u poticanju rasta zapošljavanja i razvoju ljudskih potencijala u Zadarskoj županiji. Glavni cilj projekta će se ostvariti kroz dva specifična cilja od kojih je prvi osnažiti kapacitete OCD-a u Zadarskoj županiji kroz osnivanje Saveza OCD-a, stručnog osposobljavanja zaposlenika Saveza OCD-a i edukacije članova OCD-a. Drugi specifični cilj projekta je promocija stjecanja novih znanja i vještina kroz volontiranje u svrhu povećanja konkurentnosti nezaposlenih na tržištu rada.

Zeleni telefon je služba za rješavanje problema zaštite prirode i okoliša. Služi kao servis građanima za dobivanje informacija, prijavljivanje problema / nepravilnosti, pokretanje inicijativa, organiziranje uličnih akcija, medijsko aktualiziranje problema okoliša i prirode. Cilj ovog projekta je potaknuti aktivno sudjelovanje građana i učinkovitiji rad državnih službi te djelovati na brže i savjesnije rješavanje problema zaštite okoliša.

Udruga Eko Zadar osim navedenog redovito provodi akcije Zelene čistke te edukacijske projekte. Organizatori su Sajma zdrave hrane i tradicijskih proizvoda „Dani sunca“ a bave se i poticanjem urbanog vrtlarstva.