Zelena akcija

 

Zelena akcija je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana za zaštitu okoliša, osnovano 1990., sa sjedištem u Zagrebu. Udruga je aktivno uključena u problematiku zaštite okoliša na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini.

Djelovanje se zasniva na radu volontera koje podržava mali profesionalni tim. Cilj djelovanja ZA je zaštita okoliša i prirode, te promicanje održivog razvoja. Najveća pažnja pridaje se aktivnostima usmjerenim na poticanje sudjelovanja javnosti u donošenju odluka o okolišu i na poboljšanje kvalitete života u Hrvatskoj.

Zelena akcija potiče promjene kroz projekte, kampanje i nenasilne direktne akcije. Također prosljeđuju informacije, iskustvo i stručnost u području zaštite okoliša drugim udrugama, pojedincima, zajednicama i školama u Hrvatskoj i izvan nje. Zelena akcija je članica najveće mreže udruga za zaštitu okoliša na svijetu Friends of the Earth.

Kontakt:

Adresa: Frankopanska 1, 10 000 Zagreb
Telefon: (+385) (01) 4813 - 096
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: http://zelena-akcija.hr/

Društvene mreže:

Radi lakše međuprogramske suradnje i ukupne koordinacije, aktivnosti Zelene Akcije strukturirane su prema strateškim ciljevima u 5 programa:

> Strateški program upravljanja prirodnim resursima: Program se bavi pitanjima zaštite prirode i bio-raznolikosti. Ponajviše je usredotočen na povećanje broja područja pod režimom zaštite prirode te na bolju zaštitu i upravljanje područjima koja već jesu pod zaštitom.

> Strateški program energetike, transporta i klimatskih programa: Program se primarno bavi promocijom održivih izvora energije i poticanjem energetske učinkovitosti. Program je vodio neke od najvidljivijih kampanja javnog zagovaranja Zelene akcije, poput uspješne kampanje protiv termoelektrane na ugljen na Jadranskoj obali te kampanje protiv Družbe Adrije kojom je, u suradnji s drugim akterima, do daljnjeg spriječen provoz nafte Hrvatskom i tankerima Jadranskim morem.

> Strateški program kreiranja i provedbe prava okoliša: Program nastoji utjecati na razvoj nove okolišne legislative (posebno u vezi s pridruživanjem Europskoj uniji) te pratiti provedbu postojeće. Program se također bavi obrazovanjem i izgradnjom kapaciteta mladih okolišnih pravnika za kojima postoji potreba u državnoj administraciji, odvjetničkim uredima, nevladinim organizacijama, itd.

> Strateški program jačanja ekološke svijesti građana: Tijekom godine Zeleni telefon zaprimi preko 1000 dojava građana o slučajevima vezanim uz zaštitu okoliša. Najčešće se radi o prijavama vezanim uz zbrinjavanje otpada, divlja odlagališta, zagađenja zraka i buku, uništavanje biljnih i životinjskih vrsta, kamenolome i slično. Zeleni telefon često daje savjete građanima i institucijama kako bolje štititi okoliš u svakodnevnom životu.

>Strateški program smanjenja štetnih financijskih investicija po okoliš: Program nadzire aktivnosti međunarodnih financijskih institucija (MFI) i EU fondova u Hrvatskoj. Cilj je osigurati da ova ulaganja budu u skladu s principima održivog razvoja.