MURID - Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu

 

MURID je udruga osnovana 2011. godine sa svrhom promicanja dobrobiti male djece u RH, a bavi se javno promotivnim, edukativnim, istraživačkim i savjetodavnim radom u području ranog razvoja djece. Pruža podršku djeci rane dobi, njihovim roditeljima i obiteljima kroz prevenciju, savjetovanje, dijagnostiku i rehabilitaciju, kao i edukaciju i senzibilizaciju okoline i javnosti na specifične potrebe djece s razvojnim i socijalnim rizicima na području sjeverozapadne Hrvatske.

Glavni ciljevi udruge su senzibilizacija opće i stručne javnosti putem medija, okruglih stolova, predavanja ili seminara i povezivanje stručnjaka raznih profila: rodilišta, dječjih bolnica te stručnih radnika/ca u zdravstvu. MURID se također bavi objavljivanjem stručnih i znanstvenih publikacija s temom rane intervencije u djetinjstvu, iniciranjem promjena u zakonodavstvu kojima se stvaraju povoljniji uvjeti za zdravi razvoj male djece i dostupnost programa rane intervencije te spostavljanjem suradnje sa svim nadležnim ministarstvima. U svrhu edukacije stručnjaka i roditelja udruga organizira stručne i znanstvene skupove iz područja rane intervencije, edukativne radionice i stručno usavršavanje članova udruge.

KONTAKT:

Adresa: V. Nazora 37, Štefanec, 40000 Čakovec
Tel: 092/3047-561
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: http://murid.hr

Društvene mreže:

 

Aktivnosti udruge 

Udruga MURID redovito radi na što većoj implementaciji pomoćnika u redovne odgojne i obrazovne ustanove za onu djecu i učenike kojima su oni potrebni. Godine 2010. u suradnji s Hrvatskom udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvu uvedeni su prvi pomoćnici za djecu s teškoćama u predškolske ustanove Međimurske i Varaždinske županije, a 2011. i 2012. godine u suradnji s Udrugom odgajatelja Krijesnice vođeno je razvojno savjetovalište, edukacija odgajatelja i uvedeno dvadesetak pomoćnika. Ovisno o potrebama i mogućnostima sufinanciranja, udruga zapošljava pomoćnike za djecu s teškoćama u razvoju u međimurskim predškolskim ustanovama.

Udruga MURID provodi tjedne radionice u malim grupama od 2-4 djece sa svrhom poticanja socijalne interakcije, razvoja komunikacije i jezično-govornog razvoja, te poticanje interesa za socijalne interakcije. Cilj raionice je stvoriti uvjete koji će potaknuti maksimalno ostvarenje potencijala svakog pojedinog djeteta i tako stvoriti osnovu za uspješnu integraciju djece u društvo.

Projekti i radionice

Projekt AGENTI 0-7 prvi je EU samostalni projekt kojeg će Udruga s partnerima, Udrugom slijepih Međimurske županije i Udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvu Virovitičko-podravske županije „Prvi znak“, provoditi do kraja veljače 2016. godine. Opći cilj projekta je povećati učinkovitost i sposobnost udruga u RH u pružanju socijalnih usluga. Dok je specifični cilj projekta ojačati kapacitete triju partnerskih udruga za pružanje različitih socijalnih usluga (kao što su dijagnostika i rehabilitacija) za djecu s teškoćama u razvoju te savjetovanje i psihološka skrb za njihove roditelje i jačanje partnerstva, odnosno, povezivanje udruga s područja Međimurske i Virovitičko-podravske županije.

Projekt SHIFT je pokrenula Udruga slijepih Međimurske županije sa svojim partnerima, Međimurskom županijom i Međimurskom udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvu dana 1. lipnja 2014. Provođenje projektnih aktivnosti počelo je u lipnju 2014., a trajat će sve do kraja studenog 2015. godine. U projektne aktivnosti uključeno je dvadesetero djece s
teškoćama u razvoju iz Međimurske županije koja dosad nisu bila uključena ni u kakav vid predškolskog obrazovanja i skrbi, s kojima će rehabilitatorice i logopedica Udruge MURID raditi u Dječjem cetru ZVIR (Zajedno vidimo, Interveniramo rano). Udruga će također paralelno organizirati i profesionalne edukacije za roditelje, kojima će povećati svoje kompetencije i biti konkurentniji i spremniji za izlazak na tržište rada.

Projekt Arka: socijalne usluge u zajednici za osobe s intelektualnim teškoćama i njihove obitelji krenuo je u realizaciju 29. prosinca 2014. a trajat će do 28. prosinca 2015. godine. U ovom projektu MURID je partner udruzi 'Korablja' iz Zagreba i udruzi 'Korak dalje' iz Daruvara. Cilj projekta je jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga. Projektom su predviđene razne aktivnosti koje doprinose poboljšanju funkcioniranja udruge 'Korak dalje' te poboljšanju usluge krajnjim korisnicima, članovima udruga. Tokom provedbe projekta održana je edukacija o upravljanju projektima i ljudskim resursima, te edukacija o pružanju socijalnih usluga u zajednici osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim obiteljima.

Projekt Psihološko savjetovalište nudi brzu i lako dostupnu uslugu psihološke dijagnostike te savjetodavnog i terapijskog rada za roditelje i djecu rane dobi cijelog Međimurja. Projekt sufinancira „EKO MEĐIMURJE d.d.

Radionice Rastimo zajedno Plus namijenjene su roditeljima predškolske djece s teškoćama u razvoju. Zamišljene su kao zajedničko učenje o roditeljstvu, o razvoju djece, potrebama, odnosima i komunikaciji te omogućavaju međusobnu podršku, poticajno i osnažujuće okruženje i partnersku razmjenu između roditelja i voditeljica.

Predstavnica MURID-a aktivna je članica Stručnog povjerenstva projekta Nacionalni standardi za rano otkrivanje i dijagnostiku poremećaja iz autističnog spektra.