Hrabri telefon

 

Hrabri telefon je neprofitna nevladina organizacija osnovana s ciljem prevencije zlostavljanja, zanemarivanja i neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, te pružanja direktne pomoći i podrške zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima. Programi Hrabrog telefona kreirani su prema znanstvenim činjenicama i nalazima internih istraživanja.

Misija Hrabrog telefona jest pružati usluge visokih standarda kvalitete u okviru psihosocijalne djelatnosti u partnerstvu s ostalim dionicima na cijelom području Hrvatske, a u skladu s potrebama ciljanih skupina i rezultata znanstvenih istraživanja.

Dostupnost besplatnih usluga udruge, povjerljivost i anonimnost te rad u najboljem interesu djeteta osnovna su načela rada Hrabrog telefona.

Kontakt:

Adresa: Đorđićeva 26, Zagreb
Telefon: (+385) (01) 3793 000
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: http://www.hrabritelefon.hr/

Društvene mreže:

 

Hrabri telefon osim pružanja pomoći i podrške putem savjetodavne linije, isto pruža i putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., putem foruma te putem chata (svaki radni dan od 15 do 18 sati). Program je razvijen u skladu sa suvremenim načinom života obitelji ali i kao odgovor na istražene potrebe potencijalnih korisnika. Usklađen je sa najnovijim svjetskim trendovima u pružanju savjetodavne pomoći i podrške.

Osim toga, najvažnije aktivnosti udruge uključuju:

> Hrabri telefon za djecu je mjesto gdje djeca mogu govoriti o svojim osjećajima, situacijama koje ih čine zbunjenima te situacijama zbog kojih stječu dojam da se njihova prava krše na bilo koji način. Linija je prvenstveno namijenjena djeci koja osjećaju da ih netko iz njihove okoline na bilo koji način zlostavlja ili zanemaruje.

> Hrabri telefon za mame i tate je mjesto gdje roditelj može razgovarati o svim nedoumicama vezanim uz pozitivan psihosocijalni razvoj djeteta. Linija je mjesto gdje roditelj može očekivati podršku i savjet s područja kompetentnog roditeljstva, poboljšanja komunikacije s djetetom ili mladom osobom unutar obitelji, kako razgovarati s djetetom o razvodu, svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja djeteta te ostalih područja usko vezanih uz zaštitu djetetovih potreba i prava, ali i odgovornosti.

> Dječja kuća Borovje - Program prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži koji djeluje u lokalnoj zajednici Borovje (otvoren je i za stanovnike svih dijelova grada Zagreba i uže okolice) pruža djeci starosti od 4 do 18 godina zanimljive, poticajne i kreativne sadržaje usmjerene na primarnu prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih kao i zlostavljanja i zanemarivanja djece i mladih.

> Snaga obitelji: Savjetovanje i podrška djece i roditelja - Program se provodi u prostoru Dječje kuće Borovje od 2004. godine, a upotpunjuje sveobuhvatan rad organizacije na području unapređenja života obitelji u cjelini s posebnim naglaskom na zdrav i pozitivan stav u odnosu prema djeci ali i učenje odgojnih stilova i poticanje roditeljskih kompetencija kao osnove za preventivan rad. Razlozi dolaska u Savjetovalište su brojni a najčešći zbog odgojnih savjeta, teškoća u učenju djeteta, teškoća djeteta u prilagodbi na razvod roditelja, promjena u ponašanju djeteta i sl.

> Sigurniji internet: Prevencija nasilja putem interneta: Osnovni cilj je pružanje stručnih i djelotvornih informacija djeci, nastavnicima i roditeljima o oblicima te metodama korištenja Interneta kao i oblicima pojavnosti i djelotvornim načinima zaštite od nasilja putem Interneta. Korisnici programa obogaćuju svoje znanje o sudjelovanju i korištenju foruma, chata, bloga kao i pretraživanju Interneta, a uz aktivno stjecanje znanja stječu i vještine prepoznavanja i zaštite od neželjenih sadržaja na Internetu.

> Dječji odbor Hrabrog telefona: Skupina osnovnoškolske djece koja na svojim sastancima prorađuje teme iz područja dječjih prava, promatra svoju okolinu i utvrđuje nepravilnosti, pozitivne primjere te o tome raspravlja s ostalim članovima. Svoje zaključke i preporuke dijele i sa važnim osobama u zaštiti djece u RH pa posjećuju institucije gradonačelnika, Pravobraniteljstvo za djecu, Unicef, Polikliniku za zaštitu djece grada Zagreba itd.

> Međuvršnjačka pomoć: Program u planiranje i provedbu uključuje znanstvenu činjenicu kako se određena znanja i vještina djece usvajaju efikasnije i djelotvornije ukoliko su prenesena od strane svojih vršnjaka. Ovaj program započeo je s provedbom u ožujku 2009. godine a uključuje rad volontera sa dobrovoljnom skupinom djece koja se trebaju pripremiti za prijenos usvojenih znanja i vještina svojim vršnjacima. Program je visokokvalitetno izrađen, prema standardima organizacije koji uključuju supervizijsku podršku i pomoć mladim pomagačima, praćenje napretka te procjenu dobivenih rezultata.