Adopta - Udruga za potporu u posvajanju

ADOPTA u suradnji sa stručnjacima, institucijama i osobama iz prakse koji su na bilo kakav način vezani uz procese posvajanja, djeluje na stvaranje pozitivnoga, ugodnoga i podupirućeg okružja za obitelji nastale posvajanjem.

Hrabri telefon

Hrabri telefon je neprofitna nevladina organizacija osnovana s ciljem prevencije zlostavljanja, zanemarivanja i neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, te pružanja direktne pomoći i podrške zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima.

Subscribe to this RSS feed