DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvoja

 

DOOR (Društvo za oblikovanje održivog razvoja) je udruga građana osnovana 2003. godine. Misija DOOR-a je promicanje principa održivog razvoja u svim segmentima društva, na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, prvenstveno na polju energetike.

Specifični ciljevi DOOR-a su povećanje razumijevanja i interesa javnosti i specifičnih ciljanih skupina za održivu energetiku, povećanje kompetencija u području održive energetike korisnika aktivnih u okviru redovnog obrazovnog sustava i cjeloživotnog učenja, poticanje i podrška novim društvenim i poslovnim inicijativama i partnerstvima za primjenu održive energetike kao poluge socio-ekonomsko-ekološkog razvoja i smanjenja siromaštva te poticanje državnih i lokalnih vlasti i uprava na razvoj, integraciju i provedbu održivih energetskih politika i rješenja, uz aktivno sudjelovanje zainteresirane javnosti i međusektorski dijalog.

Za uspjehe u svom radu udruga je 2007. godine nagrađena godišnjom nagradom “Hrvoje Požar” za popularizaciju energetike koju dodjeljuje Hrvatsko energetsko društvo.

Kontakt:

Adresa: Trg kralja Petra Krešimira IV. 2/II, Zagreb
Telefon: (+385) (01) 4655 441
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.door.hr

Društvene mreže:

 

Strateški cilj svih DOOR-ovih aktivnosti je povećanje održivosti uporabe energije. Održivost leži na tri stupa: okolišna održivost, socijalna održivost i gospodarska održivost.

U DOOR-u smatraju da efikasnije korištenje energije, uz veći udio obnovljivih izvora energije, vodi do veće energetske održivosti, ali i održivosti društva u cijelosti, jer se na taj način pridonosi očuvanju okoliša i prirodnih resursa, otvaranju novih radnih mjesta i razvoju zajednica.

Aktualni projekti uključuju:

> Smanjenje potrošnje energije i promjena navika – Glavni cilj projekta je potaknuti energetski siromašna kućanstva da štede energiju i promijene svoje navike te uspostaviti energetsko siromaštvo kao problem koji zahtijeva posebno skrojenu politiku i mjere na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini.

> Jačanje uloge nevladinih organizacija u javnom dijalogu o zaštiti klime u jugoistočnoj Europi - Glavni cilj projekta je stvaranje kapaciteta nevladinih organizacija za sudjelovanje u javnom dijalogu o ublažavanju klimatskih promjena orijentirajući se na energetsku učinkovitost kao alat za ublažavanje klimatskih promjena u sedam ciljanih zemalja – Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Srbija, Makedonija i Crna Gora.

> Javni dijalog o održivom korištenju energije u jugoistočnoj Europi - Cilj projekta je potaknuti jačanje kapaciteta i javni dijalog o održivom korištenju energije s primarnim naglaskom na energetsku učinkovitost, između Sabora, Vlade i ključnih dionika u društvu.  

> Strategija održive energije za jugoistočnu Europu - Cilj projekta je osnažiti udruge i građane za aktivniji utjecaj na politike i prakse prema poštenijoj, čistijoj i sigurnijoj energetskoj budućnosti regije.

> Projekt MESHARTILITY - Cilj mu je razvoj rješenja i alata za pomoć u razmjeni energetskih podataka između opskrbljivača energijom (i energentima) i jedinica lokalne samouprave koje žele ustanoviti koja količina stakleničkih plinova se emitira na lokalnoj razini te planiraju smanjenje kroz energetske uštede, energetsku učinkovitost te korištenje obnovljivih izvora energije.

> Zeleni inkubator – Cilj je izrada edukativne brošure koja će biti distribuirana pojedincima i institucijama zainteresiranima za poduzimanje novih koraka u smjeru energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Dodatni cilj projekta je pružanje novih znanja i vještina volonterima, kao i njihovo uključivanje u rad DOOR-a.

Više o ovim, i dosad provedenim projektima DOOR-a, doznajte ovdje.