CERANEO - Centar za razvoj neprofitnih organizacija

 

CERANEO je think tank organizacija koja prikuplja, analizira i istražuje probleme u području socijalne politike potičući inovativne pristupe u njihovom rješavanju, te istražuje i zagovara značajniju ulogu civilnog društva.

CERANEO prikuplja i analizira sve relevantne programe, zakone i odluke koje je od 1995. godine donijela Vlada i Grad Zagreb u širem području socijalne politike i civilnog društva. Prikupljaju se slične informacije iz tranzicijskih i razvijenih zemalja te posebno informacije vezane uz aktivnosti različitih programa Europske unije. Prikupljene informacije sustavno se biraju i analiziraju.

Stručni istraživački tim obrazovan je u području socijalne politike, socijalnog rada, sociologije, metodologije društvenih istraživanja, marketinga neprofitnih organizacija i menadžmenta. Članice i članovi su ugledni znanstveni djelatnici (sveučilišni profesori, asistenti i znanstveni novaci, te istraživači). CERANEO broji 16 aktivnih članica i članova koji su uključeni u projekte i daju svoj doprinos kroz sudjelovanje i promociju rezultata projekata na domaćim i nadnacionalnim skupovima i konferencijama. CERANEO ima 3 zaposlenice, na radnim mjestima programske koordinatorice, asistentice na projektima i tajnice. Radi se o visokoobrazovanim djelatnicama čije je daljnje obrazovanje omogućeno kroz aktivnosti organizacije.

Kontakt:

Adresa: Nazorova 51, Zagreb
Telefon: 01 4812 384, 01 4895 829
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.ceraneo.hr

Društvene mreže:

 

Prije 2000. godine CERANEO je proveo niz akcijskih istraživanja vezanih uz temu suradnje gradova i udruga, zagovaranju uloge neprofitnog sektora u pružanju socijalnih usluga, o aktivnostima zaklada u Hrvatskoj te prvo istraživanje o socijalnoj odgovornosti gospodarstva.

CERANEO je publicirao: dvojezični Imenik neprofitnih organizacija 1997. (podaci o 548 organizacija) i glasnik Neprofitni sektor od 1997. – 2000. CERANEO je poticao umrežavanje organizacija organiziranjem Hrvatskih foruma neprofitnih / nevladinih organizacija od 1997. do 2001. godine.

U partnerstvu s Hrvatskim pravnim centrom CERANEO je podnio zahtjev kojim je Ustavni sud Hrvatske ukinuo 16 odredbi Zakona o udrugama i sudjelovao je u izradi Nacrta zakona o udrugama.

CERANEO trenutno provodi nekoliko projekata:

> Europska socijalna povelja - Cilj projekta je povećanje kapaciteta sudionika na regionalnoj razini za suočavanje s rastućim socijalnim rizicima u kontekstu europeizacije hrvatske socijalne politike.

> Evaluacija programa skrbi o beskućnicima - Uključuje izradu jedinstvenog upitnika za korisnike smještene u prihvatilišta/prenoćišta, izradu evaluacijskog upitnika za pružatelje skrbi beskućnicima, organiziranje fokusnih grupa u Splitu, Rijeci i Zagrebu te niz aktivnosti usmjerenih na razvoj socijalnog mentorstva za beskućnike. Konačni rezultat biti će izrada baze podataka.

> Prevencija beskućništva u kontekstu deložacije - Cilj projekta je promicanje zaštite prava na stan i prevenciju beskućništva u kontekstu deložacija.

> Socijalna slika Grada Zagreba - Predstavlja zbir pokazatelja i socijalnih indikatora o kvaliteti života građana grada Zagreba. 

> Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj - Indeks održivosti organizacija civilnog društva (CSOSI) ključni je analitički alat za mjerenje napretka civilnog sektora u regiji Srednje i Istočne Europe i Euroazije. Indeks prati napredak civilnog sektora u dvadeset i devet zemalja tijekom posljednjih petnaest godina.