Autonomni centar - ACT

 

Autonomni centar - ACT je udruga građana koja informiranjem, savjetovanjem, izobrazbom i drugim oblicima podrške radi na razvoju civilnoga društva, eko-društvene ekonomije te slobodne kulture i društveno angažirane umjetnosti. Djeluje od 2003. godine.

ACT-ova vizija je društvo s jednakim pristupom resursima, znanju i informacijama gdje je svaki pojedinac važan i odgovoran te proaktivno djeluje za dobrobit društva i prirode.

Udruga posljednje 3 godine za financiranje programa i projekata koristi EU fondove. Dio financijske samoodrživosti osigurava pružanjem edukacijskih i konzultantskih usluga, te kroz različite poduzetničke eksperimente i djelovanjem društvenih poduzeća. 

Autonomni centar - ACT aktivan je u promociji, razvoju i izobrazbi na polju društvenog poduzetništva.

Kontakt:

Adresa: Dr. Ivana Novaka 38, Čakovec
Telefon: (+385) 040 390 047
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: http://actnow.hr/

Društvene mreže:

 

U skladu s ciljevima i misijom, Autonomni centar ACT provodi niz aktivnosti i projekata:

> act.klub. Predstavlja događanja i stalni program Autonomnog centra koji je otvoren za javnost a pokriva sva područja rada Autonomnog centra. Programom act.klub nastavljaju dugogodišnji rad na osiguravanju uvjeta lokalnim akterima (posebno mladima) za učenje, istraživanje, suradnju, razvoj inicijativa, izražavanje i razvoj vlastitih interesa i potencijala, sa svrhom aktivnog uključivanja u razvoj zajednice. Nude prostor i logistiku za samostalnu organizaciju događanja od strane aktera.

> Knjižnica i čitaonica Tabula Rasa. Kombinira arhivu fanzina i časopisa, knjižnicu i čitaonicu, mjesto za sastanke, prostor za druženje i diskusiju. Knjižni i neknjižni fond knjižnice trenutno broji nešto više od 2100 knjiga, 1300 fanzina i preko 1500 časopisa. Teme koje knjižni fond pokriva su civilno društvo i volonterizam, neinstitucionalna kultura, zaštita okoliša, ljudska i životinjska prava, politike, neprofitno poduzetništvo, slobodni softver / slobodna kultura, alternativni oblici življenja, dizajn i arhitektura.

> VUM - Volonterski ured Međimurja. Misija volonterskog ureda je usmjerena na promociju volonterstva, osvještavanje građana o volonterstvu, poticanje razvijanja volonterskih programa u organizacijama, poticanje volontiranja građana svih generacija te suradnja sa srodnim organizacijama na području Hrvatske. Partneri udruge ACT u provođenju programa su Udruga tjelesnih invalida Međimurja i grad Čakovec.

> Program JAKO. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva temeljni je cilj koji se provedbom Programa regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (skraćeno Program JAKO) želi postići. Zamišljen je na način da uz jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva uspostavi kvalitetniju suradnju između javnog sektora, privatnog sektora i organizacija civilnog društva i temelje za što kvalitetniji i bolji rad organizacija civilnog društva na putu ka modernom društvu stabilnih društvenih vrijednosti.

> Društveno poduzetništvo. Autonomni centar je dosad pomogao osnivanje 4 društvena poduzeća: ACT Printlab d.o.o.ACT Konto d.o.o.Socijalna zadruga Humana NovaCentar za eko-društveni razvoj CEDRA Čakovec. Društvenim poduzećem možemo nazvati ono koje je u vlasništvu svojih zaposlenika i/ili članova lokalne zajednice, vođeno podjednako društvenim kao i komercijalnim ciljevima, a upravljano zajednički na demokratskim načelima.