LGBTIQ inicijativa Filozofskog fakulteta AUT

 

Akademska zajednica samo je jedna od institucija koje se još uvijek bore s priznanjem da je čine i ljudi neheteroseksualnih orijentacija i/ili netradicionalnih rodnih identiteta. Iako se interno govori da je Filozofski fakultet "meka pedera i lezbi", AUT je prva studentska inicijativa u Hrvatskoj koja se primarno bavi specifičnim zahtjevima/problemima LGBTIQ studenata i studentica. 

Ciljevi inicijative su:

> ostvarivanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa lezbijskih, gej, biseksualnih, transeksualnih, transrodnih, interseksualnih, queer i svih ostalih zainteresiranih studenata/-ica;

> utjecanje na puno poštivanje studentskih prava i sloboda i ispunjavanje specifičnih zahtjeva LGBTIQ studenata/-ica pri Fakultetu;

> promicanje LGBTIQ i queer kulture;

> problematiziranje i kritika seksizma, homofobije, lezbofobije, bifobije i transfobije u hrvatskom društvu i akademskoj zajednici;

> problematiziranje i kritika rodne i spolne neravnopravnosti i diskriminacije u akademskoj zajednici i hrvatskom društvu;

> razvijanje solidarnosti u akademskoj zajednici;

> sudjelovanje u radu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;

> doprinošenje ostvarivanju slobodnog, demokratskog, pluralnog, tolerantnog, socijalno pravednog, rodno i spolno ravnopravnog i nenasilnog društva.

Kontakt:

Adresa: Ivana Lučića 3, Zagreb
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Društvene mreže:

Aktivnosti LGBTIQ incijative FFZG-a AUT uključuju:

> pomaganje LGBTIQ studentima/-icama u ostvarivanju njihovih prava

> educiranje o ljudskim pravima organiziranjem tribina, skupova, seminara, predavanja, radionica i sl.

> organiziranje prigodnih kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih programa

> senzibiliziranje akademske zajednice radi promicanja interesa i unaprjeđivanja položaja mladih LGBTIQ osoba te poticanje samoorganiziranja mladih LGBTIQ osoba radi ostvarivanje njihovih prava

> surađivanje s domaćim i međunarodnim organizacijama i pojedincima i pojedinkama koji se bave istim i sličnim pitanjima radi osnaživanja LGBTIQ pokreta

> rad na zagovaranju i promicanju LGBTIQ prava i kulture te na zalaganju protiv svih vrsta diskriminacije i nasilja.