Dalmatinski odbor solidarnosti

 

Dalmatinski odbor solidarnosti je udruga za zaštitu ljudskih prava i humanitarne aktivnosti, osnovana 1992. godine u Splitu s ciljem promicanja i zaštite ljudskih i građanskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom RH, humanitarnih aktivnosti i javnih kampanja koje su u funkciji ostvarivanja temeljnih ciljeva Udruge.

Pružanje besplatne pravne pomoći

Od 1992. do 2008. godine aktivnosti pružanja pravne pomoći obavljale su se kroz rad DOS-ovih ureda na području Knina, Drniša, Benkovca, Gračaca, Zadra, te centralnog ureda u Splitu.Od 2009. godine DOS je sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, registriran pri Ministarstvu pravosuđa RH kao udruga ovlaštena za pružanje besplatne pravne pomoći na području Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, čime je službeno priznat kredibilitet i stručnost u području zaštite ljudskih prava.

Rad Dalmatinskog odbora solidarnosti organiziran je kroz pravno savjetovalište za pružanje primarne pravne pomoći sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći (NN143/13). 

Djelovanja udruge na području ljudskih prava

U Udruzi djeluje tim pravnika s položenim pravosudnim ispitom i volontera (diplomiranih pravnika i studenata Pravnog fakulteta) koji svakodnevno pružaju besplatnu pravnu pomoć ugroženim skupinama stanovništva, te sustavno vrše monitoring nad stanjem ljudskih prava na području djelovanja udruge.

DOS je član nacionalne Koalicije za promociju i zaštitu ljudskih prava i mreže civilnih udruga RH – Platforma 112. Na lokalnom nivou Udruga je član Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Splitsko-dalmatinske županije.

Na međunarodnoj razini DOS je član krovne organizacije European Citizen Action Service iz Brisela , kao i European Network for Clinical Legal Education.

 

KONTAKT:

Adresa: Šetalište Bačvice 10, 21000 Split
Tel: +385 21 48 89 51
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: http://www.dalmatinski-odbor-solidarnosti.hr/

 

DRUŠTVENE MREŽE:

 

 

Dosadašnji rad udruge

Od 1992. – 2008. Dalmatinski odbor solidarnosti je provodio projekt besplatne pravne pomoći na područjima od posebne državne skrbi (Zadar, Benkovac, Gračac, Knin, Drniš) financiran od strane niza međunarodnih donatora (Norveška ambasada, MATRA, UNHCR, Američka ambasada, Švedski helsinški odbor, Institut Otvoreno društvo, Norwegian People’s Aid,…)
2009/10. Projekt „Besplatna pravna pomoć“, Ministarstvo pravosuđa RH
2011./12. Projekt „Pravna pomoć u ovršnim postupcima“, Institut za demokraciju – Institut Otvoreno društvo
2013. Projekt „Besplatna pravna pomoć“, Ministarstvo pravosuđa RH
2014. Projekt „Besplatna pravna pomoć stanovnicima Splitsko-dalmatinske županije“, partnerstvo s udrugom „Srma“ iz Sinja; Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Priznanje pravnog fakulteta u Splitu

21. travnja 2015. na svečanoj sjednici povodnom proslave Dana Pravnog fakulteta u Splitu, dekan prof.dr.sc. Željko Radić dodijelio je zahvalnicu našoj udruzi za izniman doprinos pri utemeljenju i razvitku Pravne klinike pravnog fakulteta u Splitu koja je započela s radom u prosincu 2014. godine.

Projekt Besplatna pravna pomoć

Ministarstvo pravosuđa odobrilo je projekt Besplatna pravna pomoć za 2014.g. na kojem je Dalmatinski odbor solidarnosti partnerska organizacija nositeljici projekta Udruzi Srma iz Sinja koji se provodi na području cijele Splitsko dalmatinske županije. Pravna pomoć pruža se svim građanima/kama kojima je potrebna pravna informacija, pravni savjet, sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima ili pred Europskim sudom za ljudska prava.