Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava

 

Hrvatski helsinški odbor su 31. ožujka 1993. osnovali su kao udrugu neovisni intelektualci, umjetnici, pravnici, novinari predani zaštiti i promicanju ljudskih prava.

Cilj je Hrvatskog helsinškog odbora podupirati, promicati i implementirati principe Završnog akta Konferencije o sigurnosti i suradnji u Evropi, potpisane u Helsinkiju kolovoza 1975., i svih pratećih dokumenata; ostvarivati, podržavati, promicati principe UN-a vezane za ljudska prava, te u djelo provoditi dokumente Vijeća Evrope;

HHO podupire razvijanje demokratskih institucija i promiče vladavinu prava, ljudska prava i obrazovanje; organizira istraživanja i dokumentaciju u vezi s ljudskim pravima u Hrvatskoj; te pomaže žrtvama kršenja ljudskih prava i onima čija su prava ugrožena.

Osim središnjeg ureda u Zagrebu, HHO ima i 5 suradnih centara (Slavonija /Osijek, Vukovar/, Karlovac, Knin, Split, Dubrovnik), kojima osigurava pokrivenost najkritičnijih područja u državi, napose područja najviše pogođenih u ratu 1991-1995. HHO je član Međunarodne helsinške federacije, Mreže kuća ljudskih prava i Balkanske mreže za ljudska prava; surađuje s hrvatskim pravosudsnim, javnim upravnim i drugim relevantnim institucijama, kako u radu na slučajevima kršenja ljudskih prava, tako i u razvijanju novih sistemskih rješenja.

Kontakt:

Adresa: Domagojeva 16, Zagreb
Telefon: (+385) (01) 4613 630
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.hho.hr

Društvene mreže:

 

HHO svake godine pruža pomoć u prosječno 2000 novih slučajeva kršenja ljudskih prava, što uključuje do 5000 osoba. Najvažnija dostignuća organizacije su sljedeća:

> brojni slučajevi kršenja ljudskih prava svake godine budu razriješeni na temelju intervencija pri odgovornim instancijama sistema, lobiranja, javnih akcija i suradnje s relevantnim vlastima

> obrazovanje za ljudska prava za mlade (do kraja 2006. 240 srednjoškolaca u šest godina), čime se nadoknađuje manjak tema o ljudskim pravima u hrvatskim nastavnim planovima; obrazovanje o ljudskim pravima za mlade profesionalce / buduće donositelje odluka u jugoistočnoj Evropi - u suradnji s Balkanskom mrežom za ljudska prava (dosad 180 sudionika u šest škola); ljetne škole ljudskih prava: obrazovanje o posebnim pitanjima ljudskih prava za aktiviste civilnog društva, novinare, saborske zastupnike i javne službenike u Hrvatskoj i drugim post-jugoslavenskim zemljama (više od 500 sudionika u 10 godina);

> napredno obrazovanje za pravosuđe (suce, javne tužitelje itd.), koje je potom preuzela Pravosudna akademija;

> zalaganje za zakonodavstvo relevantno za ljudska prava. Zakon o pravu na pristup informacijama je usvojen kao rezultat zalaganja koalicije NVO-a koju je okupio HHO; Zakon omogućuje mnogo efikasnije postizanje transparentnosti i odgovornosti;

> nadziranje slobode informiranja i izražavanja, obrana pravā novinara, kao i osoba čija su prava kršili mediji (privatnost, osobno dostojanstvo itd.).