B.a.B.e. - Budi aktivna. Budi emancipiran.

 

Udruga B.a.B.e. osnovana je 1994. godine sa svrhom promicanja i zaštite ženskih ljudskih prava, a danas je usredotočena na promicanje rodne ravnopravnosti i osiguravanje jednakih mogućnosti za sve rodove u svim sferama društvenog života.

B.a.B.e. su prepoznate u javnosti po beskompromisnoj borbi za poštivanje ljudskih prava na jednakim osnovama za sve građanke/e i zalaganju za rodnu ravnopravnost. Organizacija ima osigurano stabilno financiranje programa i hladnog pogona te 10-tak zaposlenih stručnjakinja/ka. Građani i državna te međunarodna tijela vide organizaciju kao ekspertni centar za pitanja rodne ravnopravnosti.

KONTAKT:

Adresa: Selska cesta 112a (Kuća ljudskih prava), Zagreb
Telefon: (+385) (01) 4663 - 666
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: http://www.babe.hr/

DRUŠTVENE MREŽE:

 

Aktivnosti udruge B.a.B.e. razvrstavaju se u nekoliko ključnih projekata:

> Program Rodna ravnopravnost započet je 2009. s ciljem uključivanja rodne ravnopravnosti u sve nacionalne, regionalne i lokalne politike korištenjem relevantnih metodologija; prvenstveno istraživanja, analize javnih politika, savjetovanja, praćenja provedbi, podizanja javne svijesti. 

> Program Prevencija i suzbijanje svih oblika rodno uvjetovanog nasilja za cilj ima na osnovi izravne komunikacije s građankama i građanima, kroz pružanje pravne i psiho-socijalne pomoći žrtvama nasilja, utvrditi manjkavosti u postojećem zakonodavstvu i/ili propuste u provedbi odgovornih institucija.

> Program Pružanje egzistencijalne zaštite i psihosocijalne podrške ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci u Vukovarsko srijemskoj županiji, u sklopu kojeg od 2008. djeluje Sigurna kuća Vukovarsko - srijemske županije. Stručne suradnice ulažu velike napore kako bi, u relativno kratkom razdoblju, žrtvama nasilja pružile adekvatnu pomoć u prevladavanju proživljenih trauma i vraćanju samopouzdanja tijekom procesa osamostaljenja, odnosno pronalaska zaposlenja i stana. 

> Program Zagovaranje i praćenje zakonodavnih procedura, javnih politika i provedbenih mjera čiji je cilj povećanje utjecaja korpusa ljudskih prava na legislativu i praksu u području borbe protiv diskriminacije te u području zaštite prava na javno izražavanje i slobodu mišljenja, okupljanja i sl.