SOS Rijeka - Centar za nenasilje i ljudska prava

 

SOS Rijeka je nevladina neprofitna organizacija za pomoć žrtvama nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama. Svoje ciljeve ostvaruje kroz pružanje psihosocijalne pomoći i podrške, edukaciju, prevenciju, senzibilizaciju javnosti te razvoj volonterstva i aktivnog građanstva radi postizanja pozitivnih društvenih promjena.

Udruga pruža i primarnu besplatnu pravnu pomoć žrtvama svih oblika nasilja što članovi i članice Udruge smatraju važnim čimbenikom svog rada jer korisnice_i koji_e im se obrate mogu na jednom mjestu dobiti psihološko savjetovanje i primarnu pravnu pomoć.

KONTAKT:

Adresa: Verdijeva 11, 51 000 Rijeka
Telefon: 051 211 888
Mobitel: 091 211 888 2
Email za suradnike_ce: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Email za korisnike_ce: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Website: www.sos-rijeka.org

DRUŠTVENE MREŽE:

 

Udruga SOS Rijeka provodi tri programska područja na kojima temelji vlastite vrijednosti, djelovanja i projektne aktivnosti:

- Izravan rad sa žrtvama nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama
- Edukacija i prevencija nasilja
- Osvještavanje javnosti i javno zagovaranje

Predmetna programska područja međusobno se isprepliću kroz projekte i zajednički doprinose:

- psihološkom i pravnom osnaživanju i podršci žrtvama svih oblika nasilja
- edukaciji, odnosno povećanju znanja i vještina o (ne)nasilju i ljudskim pravima
- osvještavaju javnosti i donositelja odluka o problematici nasilja i ljudskih prava te promociji nenasilja
- međusektorskoj suradnji, povezivanju i umrežavanju organizacija civilnog društva
- promicanju volonterstva i aktivnog građanstva
- povećanje teritorijalne dostupnosti podrške žrtvama nasilja
- izgradnji tolerantnijeg društva.

U sklopu Udruge djeluje i Savjetovalište za žrtve nasilja u kojem su zaposlene psihologinja i pravnica koje pružaju psihološko i pravno savjetovanje žrtvama svih oblika nasilja. Sve usluge su za korisnice_ke u potpunosti besplatne. Linija pomoći otvorena je svaki dan od 10 do 16 sati. Savjetovalište je financirano kroz različite projekte i programe. U Savjetovalište su dobrodošli svi_e, bez obzira na spol, dob, seksualnu orijentaciju i/ili vjersku opredijeljenost.