B.a.B.e. - Budi aktivna. Budi emancipiran.

Udruga B.a.B.e. osnovana je 1994. godine sa svrhom promicanja i zaštite ženskih ljudskih prava, a danas je usredotočena na promicanje rodne ravnopravnosti i osiguravanje jednakih mogućnosti za sve rodove u svim sferama društvenog života. 

Dalmatinski odbor solidarnosti

Dalmatinski odbor solidarnosti je udruga za zaštitu ljudskih prava i humanitarne aktivnosti, osnovana 1992. godine u Splitu s ciljem promicanja i zaštite ljudskih i građanskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom RH, humanitarnih aktivnosti i javnih kampanja koje su u funkciji ostvarivanja temeljnih ciljeva Udruge.

Dugine obitelji

Dugine obitelji su neformalna grupa građanki i građana koja okuplja LGBT parove i pojedinke koji imaju djecu, žele imati djecu ili se samo žele informirati o izazovima i lijepim stranama planiranja obitelji.

Idem i ja: Centar za zdravo odrastanje

Centar za zdravo odrastanje IDEM i ja je nevladina neprofitna organizacija osnovana 2005. godine u cilju stvaranja poticajnog okruženja za zdrav razvoj djece i mladih, njihovo lakše odrastanje te podizanje kvalitete života.

Inicijativa mladih za ljudska prava

Inicijativa mladih za ljudska prava je regionalna mreža nevladinih organizacija koju su 2003. godine osnovali mladi ljudi sa željom da potaknu mlade na sudjelovanje u procesu demokratizacije društva i jačanju vladavine prava kroz proces suočavanja sa prošlošću i uspostavljanju novih, progresivnih veza u post-konfliktnoj regiji bivše Jugoslavije.

Lezbijska grupa Kontra

Lezbijska grupa Kontra nevladina je organizacija koja promovira ljudska prava lezbijki i biseksualnih žena, osnovana u ljeto 1997. godine u Zagrebu a službeno registrirana 2002. 

LORI - Lezbijska organizacija Rijeka

Udruga LORI osnovana je 2000. godine s ciljem informiranja i senzibiliziranja javnosti za prihvaćanjem pripadnica/ka seksualnih i rodnih manjina, uklanjanja predrasuda i homo/bi/transfobije, ukidanja diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog/spolnog identiteta i/ili rodnog izražavanja te ostvarenja stvarne jednakosti pred zakonom.

SOS Rijeka - Centar za nenasilje i ljudska prava

SOS Rijeka je nevladina neprofitna organizacija za pomoć žrtvama nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama. Svoje ciljeve ostvaruje kroz pružanje psihosocijalne pomoći i podrške, edukaciju, prevenciju, senzibilizaciju javnosti te razvoj volonterstva i aktivnog građanstva radi postizanja pozitivnih društvenih promjena.

Trans Aid Hrvatska

Udruga Trans Aid Hrvatska djeluje s ciljem osnaživanja trans*/inter* zajednice koja će aktivno djelovati na povećanju vlastite vidljivosti te na promicanju i zaštiti prava.

Udruga za promicanje inkluzije

Udruga za promicanje inkluzije (UPI) je nevladina, neprofitna i humanitarna organizacija osnovana u Zagrebu u listopadu 1997. godine. Aktivnosti Udruge temelje se na filozofiji inkluzije, prema kojoj osobe s intelektualnim teškoćama imaju pravo biti ravnopravni i aktivni članovi društva.

Udruga ZORA

ZORA je nevladina i neprofitna organizacija koja radi na promicanju ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i prava manjina kao i na edukaciji te podizanju svijesti o problemima od općeg društvenog interesa, nenasilju, zdravlju i cjeloživotnoj i ne-institucionalnoj edukaciji.

Zagreb Pride Udruženje

Zagreb Pride Udruženje je queer-feministička i antifašistička udruga koja se zalaže za ostvarenje aktivnog društva solidarnosti i ravnopravnosti slobodnog od rodnih i spolnih normi i kategorija te bilo koje druge vrste opresije.

Subscribe to this RSS feed