aKULTURAcija

 

aKULTURAcija – Centar za promicanje kulture i umjetnosti je neprofitna i nestranačka grupa aktivista osnovana kako bi započela proces asimilacije kulturom. aKULTURAciju čini grupa teoretičara i kulturnih aktivista posvećenih promicanju kulture i umjetnosti, posebice izvaninstitucionalne kulture te kulturne različitosti Europe.

aKULTURAcija je novo ime na Hrvatskoj nevladinoj sceni te ima misiju poticati nove produkcije čitavog spektra kulturnih žanrova, inicirati suradničke projekte i stvarati partnerstva s domaćim i stranim umjetničkim organizacijama s ciljem stvaranja novih prilika za razvoj urbane i nezavisne kulturne scene. aKULTURAcija želi istupiti iz apatičnosti i zatvorenosti institucionalne kulture te inicirati nešto novo i urbano, jednako atraktivno koliko i marginalno. Cilj aKULTURAcije je da potiče, pomaže i razvija kontinuirano djelovanje prijenosa kultura i upoznavanja kultura kroz suvremenu umjetnost i neformalnu edukaciju.

Kontakt:

Adresa: Mandarinska 26, Opuzen
Telefon: (+385) (0)91 602 1987
Web: http://www.akulturacija.org/
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Društvene mreže:

  

 

Udruga aKULTURAcija posebnu pozornost pridaje urbanoj kulturi, odnosno kulturi mladih, organizirajući razna događanja koja imaju za cilj okupiti mlade i otvoriti prostor socijalne i kulturne interakcije.

U njihovom radu područje jednakosti obuhvaća borbu protiv svih oblika diskriminacije kao i socijalna pitanja; dok se u međunarodnoj suradnji posebice zakažu za zaštitu ljudskih prava s naglaskom na ukidanje smrtne kazne, borbi protiv torture i lošeg postupanja, borbi protiv rasizma i ksenofobije i ostalih oblika kršenja prava svakog čovjeka.

Udruga aKLTURAcija smatra neprofitne medije jednim od temelja razvoja modernog civilnog društva te u narednom razdoblju ima u planu pokrenuti jedinstveni neprofitni medijski portal na području juga Hrvatske.

Trenutni je najveći projekt udruge Opuzen filmski festival, događaj koji svake godine kroz tjedan dana predstavlja rad i napredak hrvatskih i europskih audio-vizualnih umjetnica/ka, posebice iz sfere filma i kinematografije.