Poluga

 

Udruga Poluga je osnovana s ciljem unapređenja kulturnih i društveno korisnih sadržaja te promicanja interesa mladih u gradu Karlovcu. Ciljevi Udruge Poluga su unaprijediti kulturne i društveno korisne sadržaje u gradu Karlovcu i na području RH, djelovati na razvoju nezavisne kulture, poticati rad s mladima na području kreativnog izražavanja te povezati se s udrugama sličnog ili istog usmjerenja.

Djeluju od 2006. godine kada je došlo do neformalnog okupljanja grupe mladih sa željom da organiziraju koncerte karlovačkih bendova. Nakon nekoliko organiziranih koncerata u sklopu postojećih manifestacija 2007. godine došlo je do registracije Udruge za promicanje kreativnosti, rada i organizacije mladih “Poluga”. Osnivačka skupština Udruge održana je 13.4.2007. na dan Karlovačke županije.

KONTAKT:

Web: http://poluga.hr/

DRUŠTVENE MREŽE:

  

 

Od osnutka udruge i LED sekcije udruge provedeno je nekoliko projekata koji se tiču isključivo mlade populacije. Nepunih 6 godina udruga radi na popularizaciji alternativnih vidova glazbe, videa i edukacije na računalima. 

Uz velike projekte udruga je stvarala i neformalne zabavne sadržaje za mlade i prikupila nekoliko tisuća mladih na svoja događanja. Svojim edukativnim aktivnostima udruga je u preko 50 radionica uspjela educirati mlade o novim tehnologijama, te ujedno primila nove članove i volontere.

Udruga mladih Poluga je u svojim aktivnostima od 2007. godine sudjelovala organizacijom dviju gitarijada, te osnivanjem LED kolektiva za promicanje moderne elektroničke glazbe i video izričaja. Nakon druge godine djelovanja udruga mladih Poluga kreće u veće projekte od kojih je najznačajniji LED Fest, uz koji se razvila suradnja s udrugom za kreativni razvoj Domaći, a usporedno tome razvija audio vizualnu instalaciju “Korana u novom ruhu”, gdje surađuje s udrugom Carpe Diem na festivalu Artika.

S udrugom Domaći razvilo se partnerstvo i na europskom projektu “Novi mediji za nove ljude” koji je trajao tokom 2009., pri kojem je udruga Poluga bila zadužena za vođenje emisije na internet radiju, pisanju članaka za “Plan.et” magazin i web portal, te pohađanje radionica za snimanje dokumentarnog aktivističkog filma.

U aktivnosti udruge još se ubrajaju i slušaonice pod nazivom “shuffLED”, tematske glazbene večeri pod nazivom “pLEDsnjak”, radionice audio produkcije, DJ-inga i VJ-inga u centru za mlade na Gazi, mjesečne video projekcije u Centu za mlade Grabrik, sudjelovanje pri izradi Gradskog programa mlade u Karlovcu, te moderiranje parlaonica na temu mladih u Centu za mlade u Grabriku.

U 2010. Poluga pristupa kao članica saveza udruga Clubture, ostvarena je suradnja s Mrežom mladih Hrvatske, a i važna je karika uključena u izradu civilnog društva u gradu Karlovcu: kao dio inicijative udruga za dobivanje prostora za djelovanje, ali i pri praćenju provedbe Gradskog programa za mlade. U 2012. udruga se bavi aktualnim projektima te pokreće Inicijativu udruga za dobivanje prostora za nezavisnu kulturu, a isto tako aktivno sudjeluje u okupljanju i održavanju neformalnih sastanaka udruga vezanih uz mlade prilikom završavanja tekućeg i osmišljavanje budućeg Gradskog programa za mlade u Karlovcu.