25 FPS - Udruga za audio-vizualna istraživanja

Organizacija civilnog društva Udruga 25 FPS aktivno pridonosi razvoju izvaninstitucionalne neovisne kulture i unosi pozitivne društvene promjene afirmirajući audiovizualnu umjetnost kao nužnu sastavnicu suvremene kulture na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

aKULTURAcija

aKULTURAcija – Centar za promicanje kulture i umjetnosti je neprofitna i nestranačka grupa aktivista osnovana kako bi započela proces asimilacije kulturom. aKULTURAciju čini grupa teoretičara i kulturnih aktivista posvećenih promicanju kulture i umjetnosti, posebice izvaninstitucionalne kulture te kulturne različitosti Europe.

AngArt

Udruga AngArt osnovana je 2015. godine s ciljem istraživanja i dokumentiranja različitih kulturno-umjetničkih praksi koje se fokusiraju na aktualne društvene probleme. Posebna pažnja pridaje se inicijativama i angažmanu lokalnih zajednica, te se u suradnji s njima stvaraju interdisciplinarni projekti.

Art radionica Lazareti

Poboljšanje kvalitete života u Dubrovniku u umjetničkom, kulturnom i društvenom smislu kroz umjetničke, kulturne i druge javne aktivnosti te poticanje kvalitetnog razvoja civilnog društva u Dubrovniku i Hrvatskoj jedna je od glavnih misija organizacije Art radionica Lazareti.

Boonika

Boonika – platforma za vizualni dijalog je nevladina i neprofitna organizacija osnovana s ciljem ostvarenja zajedničkih interesa u promociji umjetnosti i međunarodne kulturalne suradnje i interkulturalnog dijaloga u Hrvatskoj i inozemstvu.

Centar za dramsku umjetnost

Centar za dramsku umjetnost nastoji razriješiti probleme nastale kroz institucionalnu samo-održivu kazališnu produkciju dobara unutar izvedbenih umjetnosti, ponuditi nove načine prezentacije performativnih umjetnosti te afirmirati hrvatske izvedbene umjetnike/ce koji realiziraju svoje projekte u inozemstvu.

Centralna jedinica / MUU

Centralna jedinica udruženje je građana osnovano 2009. sa svrhom mijenjanja vizure grada i promoviranja drugačijih umjetničkih programa koji bi osigurali konstantnu promociju Hrvatske i hrvatske umjetnosti te na ulice grada dovodili najrecentnija djela novih umjetničkih praksi.

Domino (Queer Zagreb)

Domino je nevladina, nestranačka, neprofitna udruga koja ima za cilj propitivanje tradicionalnih i rad na transformaciji opresivnih normi u tranzicijskom društvu kroz kulturu, medije, javne politike, obrazovanje i suradnje.

Drugo more

Drugo more bavi se produkcijom, promocijom, istraživanjima, obrazovanjem i diseminacijom informacija na području kulture. Vizija je postati jednom od jačih organizacija za promociju suvremenog kulturnog stvaralastva i teorije te središnjeg informacijskog, medijacijskog i edukacijskog centra za kulturne djelatnosti.

Factum

Factum je najznačajnija hrvatska nezavisna dokumentarna produkcija. U sedamnaest godina postojanja Factum je realizirao preko 70 dokumentaraca koji su prikazani na više od osamdeset festivala i koji su osvojili niz međunarodnih nagrada.

Fade in

Fade in nastaje 1999. kao platforma i kolektiv koji okuplja mlade ljude sa afinitetom prema angažiranoj video i filmskoj te umjetničkoj produkciji. Dosljednost u radu na društveno angažiranim temama je prepoznala i struka, koja je Fade in tri puta proglasila najboljim hrvatskom produkcijskom kućom.

Filmaktiv

Filmaktiv je neprofitna organizacija koju čine kreativni i dinamični pojedinci okupljeni s ciljem razvoja nezavisne kulture i poticanja društvene promjene kroz neformalnu edukaciju, produkciju i promociju audiovizualne umjetnosti te suradnju s drugim organizacijama i zainteresiranim građanima, a poštujući ljudska prava i slobodu izražavanja.

KONTEJNER - biro suvremene umjetničke prakse

KONTEJNER je nevladina, neprofitna organizacija koja je kroz kustoski rad, produkciju umjetničkih projekata, organizaciju izložbi i teorijsku kontekstualizaciju usmjerena na kritičko propitivanje uloge i značenja znanosti, tehnologija i tijela u suvremenom društvu.

Kulturtreger / Booksa

Udruga za promicanje kultura Kulturtreger osnovana je 2003. s ciljem promocije i popularizacije književnosti te drugih oblika suvremene urbane kulture i kulture mladih.

Mavena - 36 njezinih čuda

„Mavena- 36 njezinih čuda” osnovana je 2006. godine u Splitu s ciljem promicanja, razvitka te unapređenja kulturno-umjetničkog života grada i žitelja Splita, Hrvatske te Europe i svijeta, s posebnim naglaskom na suvremene umjetničke prakse i umjetnike mlađe generacije te interkulturnu umjetničku suradnju.

Pipilota

Pipilota je zagrebačka nevladina udruga koja se bavi edukacijom i kreativnim razvojem. Za građane kreiraju, organiziraju i provode besplatne radionice, akcije, događanja i edukacije. Pritom često posežu za inspiracijom iz područja urbane umjetnosti i kulture.

Poluga

Udruga Poluga je osnovana s ciljem unapređenja kulturnih i društveno korisnih sadržaja te promicanja interesa mladih i djelovanjem na razvoju nezavisne kulture u gradu Karlovcu.

Restart

Restart je organizacija koja se bavi produkcijom, edukacijom, distribucijom, prikazivalaštvom i tehničkom pomoći za izradu i promociju dokumentarnog i igranog filma.

S.K.U.P. - Sinjski kulturni urbani pokret

Sinjski kulturni urbani pokret (S.K.U.P.) je neprofitna udruga građana, osnovana s ciljem poticanja i unapređenja kulture življenja mladih, udruživanja mladih radi promicanja i zaštite njihovih interesa, te ukazivanje na probleme mladih i poticanje njihovog rješavanja.

Skribonauti

S ciljem stavljanja suvremene umjetničke produkcije u nove kontekste, prostore i istraživanja njene uloge u socijalnom uključivanju udruga Skribonauti aktivno djeluje na polju promocije umjetnosti i umjetničke produkcije među društveno marginaliziranim skupinama, prvenstveno zatvorenicima i zatvorenicama, mladima s problemima u ponašanju i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Udruga Škatula

Udruga Škatula promiče glazbenu raznolikost, potrebu za društvenom promjenom i angažman pri izgradnji snažnijeg civilnog društva.

Udruženje likovnih stvaralaca

Udruga likovnih stvaralaca Zaprešić (ULS) djeluje na području grada Zaprešića i okolice kao nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija s ciljem ostvarivanja kulturnih, prosvjetnih i umjetničkih aktivnosti te s poticanjem kreativnosti, povezivanja i jačanja svijesti građana unutar lokalne zajednice.

URK Močvara

Udruženje za razvoj kulture (URK) je neprofitna udruga građana osnovana 1995. godine u Zagrebu s ciljem oživljavanja ratom i tadašnjom političkom voljom opustošenog kulturnog života grada, naročito u području interesa mladih.

Subscribe to this RSS feed