Udruga za promicanje istih mogućnosti

 

Udruga za promicanje istih mogućnosti je samostalna, dobrovoljna, nestranačka udruga koja kao asocijacija za osobe s invaliditetom pruža informativnu, edukativnu i stručno tehničku potporu u kvaliteti življenja osoba s invaliditetom te u socijalnoj i humanitarnoj djelatnosti i promicanju i zaštiti interesa osoba s invaliditeta, a sve u cilju postizanja istih mogućnosti.

Omogućujući kreativnost i samostalnost djelovanja od posebne je važnosti zajedničko istupanje s ostalim udrugama civilnog sektora i utjecaj na stvaranje sustavnih rješenja za ostvarenje ljudskih prava osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. Udruga je osnovana i registrirana 2005. godine.

Ciljevi su udruge praćenje svega što je važno u životu i za kvalitetu života osoba s invaliditetom; poticati postizanje istih mogućnosti za osobe s invaliditetom kroz organizirani nastup u rješavanju problema i provođenju projekata, programa i akcija; sudjelovati u predlaganju oblikovanja zakonskih propisa; predlaganje sustavnih rješenja o skrbi; ne dozvoliti pojavu diskriminacije između osoba s invaliditetom; stvarati preduvjete za što bržu i potpuniju socijalizaciju i što je mogući viši stupanj neovisnog življenja osoba s invaliditetom; stvaranje kvalitetnog i trajnog informativnog sustava.

Kontakt:

Adresa: Selska cesta 112c, Zagreb
Telefon: (+385) (01) 6413 732
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: http://www.upim.hr/

 

 

Kroz svoj rad UIMP pronalazi načine praktičnog rješavanja problema osoba s invaliditetom organiziranjem raznih oblika aktivnosti (dobrotvorne akcije, projekti i programi raznih oblika edukacija, osnivanje agencija, savjetovališta i drugo) koje će pridonijeti boljoj kvaliteti življenja osoba s invaliditetom i promicanju istih mogućnosti.

Udruga se bavi idejnim osmišljavanjem i provođenjem projekata/programa kojima se pridonosi kvaliteti života osoba s invaliditetom i neposrednim rješavanjem njihovih teškoća, a sve s ciljem identificiranja potreba i prioriteta za stvaranjem jednakih prava u uvjetima izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

Organizirano i sustavno educiraju vlastite kadrove i svekoliku javnost o načinu rješavanja problematike osoba s invaliditetom a posredno i neposredno sudjeluju u radu zakonodavnih i izvršnih tijela vlasti na zaštiti interesa i zagovaranja promjena za poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom.

Detaljan pregled realiziranih projekata udruge dostupan je na službenom siteu.