Protagora

Protagora je udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta.  Misija Udruge je rad na potpunoj ravnopravnosti građana bez obzira na (i)religioznu pripadnost, a prema načelu potpune snošljivosti među ljudima različitih poimanja svijeta.

Subscribe to this RSS feed