PaRiter

 

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter ime je dobila po latinskoj riječi pariter koja znači jednako (kao i ja), zajedno, skupa... Osnovana je u Rijeci, s ciljem podizanja svijesti kako o ljudskim pravima, tako i o građanskom aktivizmu te ulozi i obavezama pojedinca u i prema društvu.

Udruga PaRiter nastala je prvenstveno kao reakcija na relativno pasivno okruženje u kojem se nedovoljno govori o ljudskim pravima te o socijalnim, kulturnim i ekonomskim pravima pojedinca. Naša želja je aktivno djelovati u lokalnoj zajednici te utjecati na stvaranje aktivnog građanstva, koje je preduvjet svakom uspješnom demokratskom procesu.

Svrha osnivanja i djelovanja Udruge je promicanje poštivanja ljudskih prava sukladno Konvenciji o građanskim i političkim pravima, Konvenciji Ujedinjenih naroda o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i temeljnim slobodama te drugim sličnim protokolima. Cilj joj je educirati, informirati i osvijestiti problematiku ljudskih prava, kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini, kroz projekte, radionice, građanske akcije, ali i primjere dobre prakse iz drugih gradova i zemalja. Posebnu pažnju Udruga posvećuje odgoju, edukaciji informiranju mlađih naraštaja, koji su preduvjet za stvaranje zdravog i aktivnog društva, svjesnog svoje uloge, ali i obaveza prema društvu i pripadnicima društva u kojem žive.

Kontakt:

Telefon: (+385) 095 393 5611
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: http://www.pariter.hr/

Društvene mreže:

 

Aktivnosti udruge PaRiter uključuju poticanje kreativne razmjene teorijskih i praktičnih pristupa obrazovanju o antidiskriminaciji i ljudskim pravima te izgradnji društvene pravde kroz neinstitucionalnu edukaciju, radionice, seminare, treninge i slično.

Udruga potiče razvijanje svijesti i znanja o konvencijama o ljudskim pravima; predlaže, zagovara i prati nacionalne i međunarodne javne politike antidiskriminacije i ljudskih prava te razvija kulturu dijaloga i nenasilnog življenja.

U sklopu afirmacije aktivističkog pristupa u lokalnoj zajednici (građanskog aktivizma, multikulturalizma i tolerancije) educiraju djecu i mlade o ljudskih pravima, procesu odlučivanja i demokracije te ih potiču na aktivnu participaciju i kritičko razmišljanje.

Dodatne su aktivnosti udruge organiziranje i provođenje edukacija o ljudskim pravima, kulturnom dijalogu; uključivanje, razmjena i suradnja sa srodnim međunarodnim organizacijama te sudjelovanje ma međunarodnim stručnim skupovima o ljudskim pravima.