Šibenska Udruga Mladih Š.U.M.

 

Šibenska Udruga Mladih Š.U.M. osnovana je u svibnju 2009. godine s ciljem poticanja mladih ljudi na aktivno sudjelovanje u društvenim procesima, te stvaranja prostora za razvoj kreativnih potencijala mladih.

Ostvarujući svoje djelatnosti Š.U.M. kontinuirano radi na poboljšanju kvalitete života i zaštite mladih osmišljavajući njihovo slobodno vrijeme, organiziranjem stručnih rasprava i predavanja o problemima mladih, razvijanjem demokratske, socijalne i ekološke svijesti, povećanjem stupnjem integracije mladih u društveni život zajednice, ostvarivanjem suradnje s drugim udrugama i slično.

Udruga nastoji kreativno i kvalitetno osmišljavati aktivnosti za provođenje slobodnog vremena mladih te u skladu s tim organizira radionice, predavanja, izložbe, glazbene manifestacije i sl. Broji 55 člana/ica koji/e su aktivno sudjelovali/e u različitim aktivnostima kao što su brojne radionice: kreativna hande made radionica, glazbena, fotografska, dramska.

Radionice su vodili/e osobe s posebnim interesom i sposobnostima u kreativnom izražavanju na području fotografije, drame, glazbenog izričaja, te izrade različitog nakita i ostalih predmeta. Svi voditelji radionica volonterskim radom doprinose radu udruge.

Kontakt:

Adresa: Stjepana Radića 24, Šibenik
Telefon: (+385) 095 809 1925
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: http://www.sibenskaudrugamladih.hr/

Društvene mreže:

Od svog osnutka udruga Š.U.M. intezivno radi na jačanju svijesti društva o pravima i položaju mladih ljudi te o važnosti sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici. U skladu s tim ciljem organizirali su brojna predavanja, seminare, radionice, kulturne manifestacije te pokrenuli različite projekte.

„Volontiraj i ti!“ - cilj projekta bio je uključiti što više mladih ljudi u proces volontiranja kao i podizanje svijesti cijele zajednice o važnosti i dobrobiti volontiranja.

Projekt „Šibenski prijatelji“ pokrenut je netom nakon samog osnivanja udruge zbog potrebe da se adekvatno pristupi rješavanju problema napuštenih, nezbrinutih i zlostavljanih životinja kao i društvenih praksa koje su u suprotnosti s modernom zakonskom regulativom (prevelik broj neoznačenih životinja, napuštanje potomaka životinja te držanje u uvjetima koji su u suprotnosti s pozitivnim zakonskim propisima).

Audio vizualni projekt „Bass matters“ koji je nastao 2010.g. u suradnji Šibenske Udruge Mladih i Kluba Mladih u želji da se mlade ljude educira o soundsytem kulturi, da se potakne suradnja mladih u zajedničkim glazbenim i vizualnim projektima te da se u skladu s navedenim potiče međunarodna tolerancija i suradnja.

2011. godine Š.U.M. je realizirao projekt „Prevencijom protiv ovisnosti modernog doba“ financiran od strane Ministarstva obitelji i međugeneracijske solidarnosti. Cilj projekta bio je kvalitetno osmišljavanje slobodnog vremena mladih ljudi sudjelovanjem u različlitim organiziranim aktivnostima te edukacija mladih ljudi. 

Uz projekte u udruzi, prema interesu korisnika i raspoloživim kapacitetima, kontinuirano se održavaju različite radionice: dramska, hand made, vegaonica, audio-vizualna, radionica kreativnog pisanja, izrada stripova i sl.