GOOD Inicijativa

 

Organizacije civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima od 2008. godine okupljene su u Inicijativu koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav (GOOD Inicijativa).

Vrijednosti Građanskog odgoja i obrazovanja koje zastupa i GOOD Inicijativa su: održivi društveni i ekonomski razvoj, izgradnja održivog mira i socijalne pravde, poštivanje ljudskih prava, zabrana diskriminacije, rodna ravnopravnost i ravnopravnost svih ljudi, razumijevanje i prihvaćanje različitosti , međukulturalno razumijevanje, pravna, socijalna, radna, zdravstvena i obrazovna sigurnost svih ljudi , razumijevanje lokalnih i svjetskih društvenih odnosa i političkih procesa , inicijativa, aktivnost i poduzetnost građana, kritičko mišljenje te sudjelovanje građana u javnim politikama i procesima donošenja odluka.

Kontakt:

Adresa:
Telefon: (+385) 099 6655 446
E-mail:
Web: http://goo.hr/

Društvene mreže:

 

Glavni zadatak GOOD Inicijative uvođenje je građanskog odgoja u osnovne i srednje škole. Građanski odgoj i obrazovanje priprema djecu i mlade za razvijanje kulture mira i nenasilja, poštivanje ljudskih prava i preuzimanje odgovornosti, za bolje razumijevanje društva u kojem žive, drugih kultura te političkih procesa i donošenja odluka.

GOOD Inicijativa nastala je u okviru projekta Novo doba ljudskih prava i demokracije u školama čiji nositelj je Mreža mladih Hrvatske, a partneri Centar za mirovne studije i GONG. Uz njih se za sustavno i kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja zalažu i druge organizacije iz GOOD inicijative kroz kampanju "Znam, razmišljam, sudjelujem"!