Mreža mladih hrvatske

 

Mreža mladih hrvatske okuplja nevladine udruge mladih i za mlade koje su dobrovoljno pristupile Mreži, i to nacionalne saveze i lokalne udruge koje djeluju na području teritorija čitave RH. MMH je demokratski ustrojena, reprezentativna i inkluzivna te kao takva prepoznata u RH i međunarodno. 

MMH je nastala radi potrebe zajedničke suradnje među organizacijama mladih, unaprijeđenja međusobne komunikacije neovisno o programskom određenju, organizacijskom ustrojstvu i uz puno poštivanje svjetonazorske, nacionalne, spolne, vjerske ili kulturne opredijeljenosti ili pripadnosti mladih koje zastupanu ili zagovaraju, radi efikasnijeg i efektivnijeg zagovaranja interesa i potreba mladih u RH te radi partnerskog odnosa sa vlastima u kreiranju i provedbi politike za mlade.

Mreža mladih Hrvatske svoje djelovanje temelji na demokratskom odlučivanju i javnom djelovanju, otvorenosti prema svim zainteresiranim organizacijama i inicijativama mladih i za mlade, poštivanju integriteta i samostalnosti svojih članica, potpori lokalnim inicijativama mladih i za mlade, izgradnji odgovornog partnerstva s drugim zainteresiranim udrugama, ustanovama i tijelima državne uprave i samouprave, afirmaciji mladih te njihova interesa i potreba, promicanju tolerancije i međusobnog uvažavanja u društvu, zaštiti ljudskih prava i manjina, promicanju zdravih stilova života, jačanju samosvijesti i interesa mladih za aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu i javnom odlučivanju.

Kontakt:

Adresa: Vladimira Nazora 22, Zagreb
Telefon: (+385) (01) 45 73 937
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: http://www.mmh.hr

Društvene mreže:

 

Mreža mladih Hrvatske svoje ciljeve ostvaruje kroz umrežavanje, zagovaranje, dijalog i partnerstva, javno djelovanje, informiranje i neformalno obrazovanje, istraživanja i izdavaštvo.

> Kroz program “Politike za mlade” za cilj imaju utjecati i sudjelovati u razvijanju nacionalne politike za mlade kroz stvaranje partnerstva s institucijama vlasti i ostalim dionicima te umrežavanjem s organizacijama mladih u Republici Hrvatskoj.

> Program “Prava mladih” doprinosi zaštiti i promicanju prava mladih kao važne društvene skupine.

> Program “Rad s mladima” doprinosu razvoju rada s mladima i izravno osnažuje mlade i organizacije mladih kroz obrazovne programe.

> “Garancija za SVE mlade” je projekt osmišljen na temelju višegodišnjeg iskustva u radu s mladima iz alternativne skrbi, kao i dubinskog promišljanja trenutnog socioekonomskog položaja svih mladih u Hrvatskoj, a posebno onih iz sustava alternativne skrbi, kao skupine u povećanom riziku od socijalne isključenosti.

> Ciljevi projekta "Prema punim potencijalima – Volontiranje osnažuje ljude i zajednice" su osnažiti organizacije mladih za provedbu kvalitetnih volonterskih programa i rada s mladima, podići razinu javne svijesti o važnosti volontiranja te njegovim dobrobitima za pojedince i zajednice te doprinijeti priznavanju kompetencija stečenih volontiranjem.

> Projekt “Novo doba ljudskih prava i demokracije u školama” predstavlja odgovor civilnoga društva na potrebu koja je u hrvatskom društvu prisutna već godinama: da se novim generacijama, rođenim i odgojenim u demokratskom političkom sustavu, osiguraju znanja i vještine koja će ih razviti u aktivne i savjesne građane, koji odgovorno sudjeluju u donošenju odluka u svojoj zajednici.

> Projekt "Different approach to youth on the path to the EU (DAY)" usmjeren je na osvještavanje uloge Europske unije među mladom populacijom, a također i na ulogu mladih koji mogu bitno promijeniti svoju poziciju u društvu, između ostalog i kroz institucije i projekte koje im nudi EU.

> MMH radi istraživanja i analize javnih politika iz relevantnog područja djelovanja, prenosi specifična znanja u Republici Hrvatskoj i u zemljama jugoistočne Europe, razvija društvene potencijale te zagovara pozitivne društvene promjene kroz projekt Centar znanja za društveni razvoj.