Centar za mirovne studije

 

Centar za mirovne studije (CMS) izrastao je iz različitih oblika izravne izgradnje mira u Zapadnoj Slavoniji (Volonterski projekt Pakrac, 1993. – 1997.), gdje se 1996. godine prvi put i razgovaralo o osnivanju organizacije.

Formalno je osnovan godinu kasnije, s namjerom promicanja vrijednosti nenasilja, društvene pravde, poštivanja ljudskih prava, tolerancije i prihvaćanja različitosti kroz participativne metode mirovnog obrazovanja, istraživanja i javnog zagovaranja.

KONTAKT:

Adresa: Selska cesta 112a, Zagreb (Kuća ljudskih prava)
Telefon: (+385) (01) 482 00 94
Web: http://www.cms.hr/
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DRUŠTVENE MREŽE:

 

U sklopu ciljeva Udruge CMS provodi sljedeće programe:

> Program Transformacija sukoba i afirmacija nenasilja usmjeren je k osnaživanju pojedinaca i grupa za izgradnju mira u zajednici putem promicanja vrijednosti nenasilja i poticanja dijaloga. Osnovni je cilj podići kapacitete društva i institucija za nenasilnu društvenu promjenu, odnosno podići javnu svijest o važnosti nenasilja i nenasilne transformacije društvenih, grupnih i osobnih odnosa. 

U okviru ovog programa bitni potprogrami su: Mirovni studiji koji od 1997. educiraju i osnažuju građane i druge aktere za prepoznavanje i transformaciju nejednakih odnosa moći u društvu i to kroz interdisciplinarni rad na razumijevanju društvene nejednakosti i poticanju društvene solidarnosti odnosno izgradnji trajnog i održivog mira. Promiču Građanski odgoj i obrazovanje kroz zagovaranje, edukaciju nastavnica/ka i stručnih suradnica/ka te podršku školama u uvođenju i provođenju GOO-a. 

> Program Društvena solidarnost, ljudska sigurnost i razvojna suradnja bavi se javnim politikama vezanim za ljudsku sigurnost, rad policije, sigurnosno-obavještajnih službi i vojske; s fokusom na nadgledanje navedenih institucija po pitanju povreda ljudskih prava i transparentnosti njihovog rada. Kroz potprogram

Međunarodne razvojne suradnje CMS radi na zagovaranju javnih politika RH i EU vezane za razvojnu suradnju kako bi te politike bile što pravednije prema onima na koje su usmjerene, te kako te politike ne bi napravile više štete nego koristi za pojedinu zajednicu.

Potprogram Društvene solidarnosti stavlja naglasak na monitoriranje i javno zagovaranje u području ekonomsko-socijalnih prava građana, a sa ciljem stvaranja politika koje omogućuju pravednu raspodjelu društvenih dobara; afirmativne akcije za ekonomski ranjive skupine, zaštitu prava radnika, zaštitu javnih dobara i transformaciju trenutnog globalnog ekonomskog sustava u pravedniji sustav koji će u središtu imati dobrobit čovjeka i planete, a ne profit kao isključivi cilj ekonomske djelatnosti. 

> Kroz program Borba protiv rasizma, ksenofobije i etničkog ekskluzivizma CMS se usmjerava na suzbijanje diskriminacije i ukazivanje opasnosti predrasuda prema vjerskim, etničkim i rasnim manjinama, te na njihovo uklanjanje, kroz obrazovanje na svim razinama školovanja, suradnju s državnim institucijama, uključujući i akademsku zajednicu i suradnju s medijima.

U okiviru ovog programa CMS se bavi sljedećim temama: Međuetničkim odnosima i interkulturalizamom kroz konkretne akcije u obliku pomoći pri borbi za ostvarivanjem prava, pravnih savjeta i psiho-socijalne pomoći, istraživanja i objavljivanja te organizaciju kulturnih događanja poput ljetne škole „Umjetnici u egzilu“ (2012.) te umjetničkog i filmskog festivala „Zimsko ljetovanje“ (2013.). Azil i integracijske politike u fokusu ima ljudska prava stranaca, osobito tražitelja azila i  azilanata (izbjeglica) te nedokumentiranih migranata. Cilj mu je afirmirati pravo na azil kroz senzibilizaciju javnosti, uspostavu pravednijeg sustava donošenja odluka, izgradnju transparentnih i odgovornih institucija te putem javnog zagovaranja, istraživanjima i edukacijom doprinijeti razvijanju integracijskih politika.