Centar za mirovne studije

Centar za mirovne studije (CMS) nastao je s namjerom promicanja vrijednosti nenasilja, društvene pravde, poštivanja ljudskih prava, tolerancije i prihvaćanja različitosti kroz participativne metode mirovnog obrazovanja, istraživanja i javnog zagovaranja.

Centar za održivi razvoj

Centar za održivi razvoj bavi se promicanjem vrijednosti civilnog društva (ljudska prava, građanska svijest, solidarnost, tolerancija, ravnopravnost spolova), edukacijom građana, osobito mladih, vezano uz demokratizaciju društva te poticanjem zapošljavanja i samozapošljavanja.

Cenzura Plus

Cenzura Plus je neprofitna organizacija civilnog društva iz Splita, koja metodama neovisne televizijske produkcije, vaninstitucionalnog obrazovanja i javnog zagovaranja promiče ljudska prava, slobodu medija i radi na razvoju civilnog društva, a sve u cilju doprinosa izgradnji modernog, demokratskog i pravednog društva u Hrvatskoj.

GONG

Cilj djelovanja GONG-a je promicanje i unaprjeđenje ljudskih i građanskih prava te ohrabrivanje i osnaživanje građana za što aktivnijom participacijom u procesima donošenja političkih odluka. GONG promiče kulturu dijaloga, otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti u javnoj sferi, te poštivanje ljudskih prava.

GOOD Inicijativa

Organizacije civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima od 2008. godine okupljene su u Inicijativu koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav (GOOD Inicijativa).

Kinookus

Udrugu Kinookus početkom je 2010. godine osnovala grupa mladih stručnjaka okupljenih oko projekata multidisciplinarnog i holističkog promišljanja teritorija, novih kulturalnih i društvenih modela, edukacije mladih te poticanja građanstva na uključivanje u demokratske procese odlučivanja.

Mladi u EU

Udruga mladih Mladi u Europskoj uniji je nevladina, neprofitna udruga mladih osnovana 2008. godine u Šibeniku, zamišljena kao mjesto na kojem će okupljati mladi, iznositi svoje ideje i zamisli te zajednički poboljšati kvalitetu života mladih na području Šibenika i okolice.

Mreža mladih hrvatske

Mreža mladih hrvatske okuplja nevladine udruge mladih i za mlade koje su dobrovoljno pristupile Mreži, i to nacionalne saveze i lokalne udruge koje djeluju na području teritorija čitave RH. MMH je demokratski ustrojena, reprezentativna i inkluzivna te kao takva prepoznata u RH i međunarodno. 

PaRiter

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter ime je dobila po latinskoj riječi pariter koja znači jednako (kao i ja), zajedno, skupa... Osnovana je u Rijeci, s ciljem podizanja svijesti kako o ljudskim pravima, tako i o građanskom aktivizmu te ulozi i obavezama pojedinca u i prema društvu.

Pravo na grad

Pravo na grad je udruga koja djeluje protiv privatizacije i prekomjerne ekonomske eksploatacije javnih i zajedničkih dobara te prostora, s posebnim naglaskom na pitanja sudjelovanja građana i organiziranog civilnog društva u upravljanju javnim dobrima.

S.O.S. Virovitica

S.O.S. Virovitica je nevladina, neprofitna, nestranačka organizacija civilnog društva koja svojim djelovanjem utječe na izgradnju demokratskog društva, kulture nenasilja, ravnopravnosti, transparentnosti na područjima zaštite ljudskih prava, društvenog razvoja i osnaživanja i razvoja zajednice.

Status M

Misija Organizacije mladih Status M je stvoriti društvo nenasilja, zdravlja, tolerancije i rodne ravnopravnosti kroz doprinos i zbog doprinosa mladih u društvu.

Volonterski centar Zagreb

Misija Volonterskog centra Zagreb je promicanjem volonterstva omogućiti volonterski rad svim ljudima na lokalnoj i međunarodnoj razini i time doprinjeti rješavanju problema te osnaživanju i razvoju pojedinaca i društva.

Ženska soba

Ženska soba – Centar za seksualna prava je nevladina, feministička, neprofitna organizacija, osnovana sa ciljem osnaživanja žena te osvještavanja institucija i javnosti o seksualnom nasilju i seksualnim pravima kroz edukaciju, istraživanja, lobiranje i javni rad.

Subscribe to this RSS feed