9. Vox Feminae Festivalu pridružila se i Inicijativa “Dobrodošli”

Već uistinu raznovrstan program obogatili/e smo i panelom Humanitarna kriza i položaj žena na kojem će nam se pridružiti volonterke Inicijative “Dobrodošli.

S vama će podijeliti iskustva rada na terenu, od kampa u Opatovcu, na graničnim prelazima Bapska-Berkasovo, do Harmice i Bregane, preko kampa u Brežicama u Sloveniji, kao i aktivističkog rada na promjeni restrikrtivnih migracijskih politika Europske unije.

Tea Vidović, Sara KekušCyrill Cartier, osvrnut će se ujedno i na temu položaja žena u aktualnoj humanitarnoj krizi.

Mjesto i vrijeme: 5. studenog, od 16 do 17 sati, Booksa (Martićeva 14d)


Više o 9. Vox Feminae Festivalu koji će se pod temom “Zločinke”, na interdisciplinarni način kroz razgovore i suradnju sa stručnjakinjama, na više panela i diskusija promotriti kakva je pozicija žena u hrvatskim zatvorima te problematizirati pitanja pobačaja, femicida i nasilja nad ženama te općenito pitanja kontrole ženskog tijela kroz sve ono što je društveno za žene još uvijek uvjetovano ili percipirano kao – zločin, pročitajte ovdje.

Zadnja izmjena: 30-10-2015 @ 16:05